Diagnostyka funkcjonalna i leczenie dysfunkcji ruchu jaką zaproponowała prof. Shirley Sahrmann opiera się na wnikliwej analizie w celu identyfikacji zespołów dysfunkcji i ich leczenia. Celem koncepcji jest umożliwienie identyfikacji zaburzeń ruchu, nieprawidłowego ustawienia, długości, sztywności i wydolności mięśni oraz ich relacji z symptomami bólowymi.

Dysfunkcje układu mięśniowo-szkieletowego, która powstaje w odpowiedzi na nieprawidłowe obciążenie tkanek podczas aktywności dnia codziennego Powtarzane ruchy, przyjmowana postawa podczas aktywności dnia codziennego, w pracy czy podczas uprawiania sportu generują zmiany w tkankach, które są główną przyczyną tychże dysfunkcji.

Testy zawierają elementy badania mającego na celu rozwinąć i potwierdzić diagnozę i zidentyfikować czynniki przyczyniające się do danej dysfunkcji. Dostarcza to fizjoterapeucie pełnej informacji i umożliwia podjęcie właściwego programu leczenia, które składać się będzie z terapeutycznego programu ćwiczeń obejmującego korekcję nieprawidłowego ustawienia i wzorców ruchowych związanych z funkcją i aktywnością fizyczną.

  • Kontakt

    Strzyżów     790 60 80 80

    Niebylec     787 64 60 35

     

    kontakt@gabinetsanare.pl