Leczenie mające na celu przywrócenie częściowej bądź pełnej sprawności po uszkodzeniu ośrodkowego ( mózg, rdzeń kręgowy ) lub obwodowego ( nerwy obwodowe ) systemu nerwowego .

Fizjoterapia neurologiczna to zespół działań ukierunkowanych na poprawę stanu pacjentów dotkniętych udarem, urazem czaszkowo-mózgowym i innymi schorzeniami neurologicznymi, takimi jak stwardnienie rozsiane czy choroba Parkinsona oraz uszkodzeniami nerwów obwodowych o różnej etiologii.

Ideą fizjoterapii neurologicznej jest przywrócenie pacjentowi wszystkich funkcji, które zostały utracone w wyniku choroby i doprowadzenie go do jak największej samodzielności.

Fizjoterapia neurologiczna prowadzona jest w następujących schorzeniach neurologicznych:

– Udar mózgu
– Choroba Parkinsona
– Stwardnienie rozsiane
– Urazy rdzenia kręgowego o różnej etiologii
– Uszkodzenia nerwów obwodowych
– Urazy czaszkowo-mózgowe
– Mózgowe porażenie dziecięce
– Dystrofie mięśniowe
– Stany po zabiegach neurochirurgicznych

– Uszkodzenia i uwięźnięcia nerwów obwodowych
– Rwa kulszowa, rwa barkowa
– Dyskopatie z konfliktem korzeniowym

Skuteczność fizjoterapii w chorobach neurologicznych uzależniona jest od czasu jaki upłynie od wystąpienia choroby do rozpoczęcia leczenia i rehabilitacji jak również od stosowanych metod fizjoterapeutycznych w celu usprawnienia pacjenta oraz systematyczności prowadzonej terapii. Im szybciej rozpoczniemy leczenie i usprawnianie pacjenta tym lepszych efektów możemy się spodziewać.

W fizjoterapia neurologicznej wykorzystuje się wiele specjalistycznych metod terapeutycznych, które dostosowywane są indywidualnie do schodzenia i możliwości pacjenta, aby proces usprawniania był jak najbardziej optymalny:

– PNF
– NDT Bobath
– Fascial Manipulation
– Kinetic Control
– Kinesiology Taping
– inne…

  • Kontakt

    Strzyżów     790 60 80 80

    Niebylec     787 64 60 35

     

    kontakt@gabinetsanare.pl

  • Kontakt z nami