Koncepcja Kinetic Control sama w sobie opiera się na zrozumieniu ruchu i jego funkcji, wyjaśnia wpływ niekontrolowanego ruchu na ból czy dysfunkcję ruchową. Aktualne badania dowodzą, iż ludzie z bólem wykorzystują zupełnie inne wzorce ruchowe niż osoby bez bólu.

Taki system działania może niekorzystnie wpłynąć na sam rozwój , epizody bólu jak i strategie postępowania terapeutycznego co w rezultacie wpływa na zwiększenie powtarzania się dysfunkcji ruchu i prowadzi do chronicznych dolegliwości – patologii.

Kinetic Control wprowadza pojęcie dynamicznej diagnostyki stabilności i równowagi mięśniowej, szczegółowo zostaje przedstawiony system ruchu jako źródło dysfunkcji i symptomów z nim związanych. Pokazuje kiedy reedukować kontrolę motoryczną, a kiedy wprowadzać terapię lub rehabilitację opartą na wzmacnianiu mięśni w odzyskaniu pełnej funkcji stabilności. System Kinetic Control pozwala zrozumieć jak korygować patologiczne zmiany występujące w układzie ruchu, wyjaśnia dlaczego diagnoza dysfunkcji jest tak trudna, kiedy ludzie odczuwają ból i jak należy z nim postępować

  • Kontakt

    Strzyżów     790 60 80 80

    Niebylec     787 64 60 35

     

    kontakt@gabinetsanare.pl

  • Kontakt z nami