Metoda Ackermanna jest ukierunkowanym systemem terapii, którą wyróżnia szczegółowa diagnostyka pacjenta oraz precyzyjne techniki leczenia manualnego.

Cechą charakterystyczną metody jest holistyczne spojrzenie na cykl przyczynowo-skutkowy w powstawaniu zmian funkcjonalnych, które w konsekwencji często prowadzą do zaburzeń strukturalnych, takich jak np. dyskopatia. Według metody na dolegliwości powstałe w narządzie ruchu, organizm ludzki reaguje zawsze jako całość. Pierwotna przyczyna wymusza kompensacje w innych segmentach.

Sama terapia jest bardzo precyzyjna. Metoda ta pozwala na działanie w miejscu przyczyny schorzenia, dlatego zostaje odblokowany tylko i wyłącznie ten segment, który powodował bóle i dolegliwości pacjenta, a postępowanie terapeutyczne i jego skutki są ściśle przewidziane przed zabiegiem, co daje gwarancje jakości i rzetelności wykonywanych zabiegów.

Twórca metody szczególne znaczenie przykłada do właściwej pracy stawów krzyżowo- biodrowych ponieważ zaburzenia w obrębie miednicy poprzez kompensację w obrębie kręgosłupa powodują zablokowanie w stawie szczytowo-potylicznym oraz wpływają na pracę kończyn dolnych a także obręczy barkowej. Stosowanie technik korekcyjnych jest bezpieczne, jeśli jest poprzedzone szczegółową diagnostyką i nie prowokuje bólu.

Terapeuta po dokładnym wywiadzie, obserwacji i analizie dolegliwości określa indywidualny obraz tego, jak doszło do powstania przemieszczeń. Palpacja miednicy i pomiar długości kończyn pozwalają zazwyczaj bardzo dobrze określić pozycję stawów krzyżowo-biodrowych i położenie kości krzyżowej w stosunku do piątego kręgu lędźwiowego. Specjalistyczne techniki diagnostyki palacyjno-porównawczej dokładnie określają miejsce, stopień i rodzaj zablokowania poszczególnych segmentów kręgosłupa i stawów obwodowych.

Ważną rolę w tej terapii odgrywa tzw. „fenomen sekundowy”, który precyzyjnie określa, czy mamy do czynienia z problemem funkcjonalnym czy strukturalnym. Ta informacja ma ogromne znaczenie w dalszych postępowaniu terapeutycznym.

Terapia bazuje na technikach manipulacji lub mobilizacji zmierzających do funkcjonalnej korekcji biomechaniki kręgosłupa oraz stawów obwodowych. Jak wynika z badań ponad 80 % pacjentów zgłasza dolegliwości bólowe kręgosłupa, które w większości mają podłoże funkcjonalne (zaburzenia ruchu, nadmierne napięcia mięśniowo-powięziowe, subluksacje – podwinięcie, zwichnięcie segmentowe). W takich przypadkach, metoda Ackermanna, poprzedzona diagnostyką opartą na testach funkcjonalnych oraz na metodzie palpacji, przynosi szybkie i spektakularne efekty. Często, w celu potwierdzenia diagnostyki oraz eliminacji przeciwwskazań do terapii konieczna jest diagnostyka obrazowa (RTG, MRI, TM).

Tak więc przy zastosowaniu metody Ackermanna w ciągu jednego lub kilku zabiegów można usunąć lub znacznie złagodzić ból.

  • Kontakt

    Strzyżów     790 60 80 80

    Niebylec     787 64 60 35

     

    kontakt@gabinetsanare.pl

  • Kontakt z nami