Manipulacje powięzi ( Fascial Manipulation ) jest rodzajem terapii manualnej stworzonym przez włoskiego fizjoterapeutę Luigiego Stecco. Jest metodą o bardzo dużej skuteczności w leczeniu bardzo szerokiego spektrum zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego oraz trzewnego.

Igłoterapia sucha ( Dry Needling ) punktów spustowych staje się coraz bardziej popularnym narzędziem pracy fizjoterapeutów na całym świecie. W rękach wykształconego specjalisty jest narzędziem skutecznym i bezpiecznym. DN jest wyjątkowym narzędziem terapeutycznym, gdyż stanowi wyjątkową formę stymulacji tkanek, której nie udaje się osiągnąć manualnie, czy ćwiczeniami.

Kinetic Control to nowoczesna koncepcja fizjoterapeutyczna która została stworzona przez Marka Comerforda, we współpracy z prof. Shirley Sahrmann oraz Vladimirem Jandą. Koncepcja Kinetic Control pozwala na kompleksowe spojrzenie na pacjenta – począwszy od funkcjonalnej diagnostyki po programowanie procesu rehabilitacji i leczenia.

Proprioceptive Neuromuscular Facilitation (PNF) jest przykładem neurofizjologicznego kompleksowego systemu oddziaływania terapeutycznego opartego na najnowszych osiągnięciach nauk medycznych, którego istotę zawarto w nazwie: proprioceptywne (dotyczące receptorów ciała) nerwowo-mięśniowe torowanie (ułatwianie, facilitowanie) ruchu.

Diagnostyka funkcjonalna i leczenie dysfunkcji ruchu jakie zaproponowała prof. Shirley Sahrmann opiera się na wnikliwej analizie w celu identyfikacji zespołów dysfunkcji i ich leczenia. Celem koncepcji jest umożliwienie identyfikacji zaburzeń ruchu, nieprawidłowego ustawienia, długości, sztywności i wydolności mięśni oraz ich relacji z symptomami bólowymi.

Zadaniem metody Performance Stability jest ocena stabilizacji wraz z analizą ryzyka dysfunkcji ruchu czy urazu. Polega przede wszystkim na identyfikacji i analizie słabych połączeń w łańcuchach kinematycznych, w małym i dużym obciążeniu, na podstawie testów, co pozwala na dobór odpowiednich środków w procesie progresji rehabilitacji.

Terapia manualna (medycyna manualna) jest jednym z działów medycyny, zajmującym się badaniem i leczeniem czynnościowych (odwracalnych) zaburzeń w narzędzie ruchu. Jest ona oparta na zasadach biomechaniki, wiedzy anatomicznej oraz neurofizjologicznej, a także na klinicznym rozumowaniu.

Nazwa metody „Masaż tkanek głębokich” może sugerować silne i bolesne oddziaływanie na ciało pacjenta. W rzeczywistości metoda ta okazuję się wyjątkowo delikatna i subtelna. Wszystkie ruchy wykonuje się z wielką precyzją, bardzo wolno, a siła nacisku aplikowana jest dla każdego pacjenta indywidualnie.

Terapia wykorzystująca szereg sposobów diagnozowania i leczenia tkanek miękkich zawartych w różnych metodach starając się połączyć wiele aspektów terapeutycznych rzadko traktujących problem dysfunkcji tkanek miękkich całościowo.

Kinesiology Taping jest to koncepcja pracy z pacjentami z różnymi dysfunkcjami narządu ruchu polegająca na ocenie screeningowej i terapii wykorzystującej elastyczny plaster kinesiology tape/k-active tape. Metoda ta pod nazwą kinesiotaping rozwinęła się w latach 70-tych ubiegłego wieku dzięki doktorowi Kenzo Kase,

Metoda Ackermanna jest ukierunkowanym systemem terapii, którą wyróżnia szczegółowa diagnostyka pacjenta oraz precyzyjne techniki leczenia manualnego. Cechą charakterystyczną metody jest holistyczne spojrzenie na cykl przyczynowo-skutkowy w powstawaniu zmian funkcjonalnych, które w konsekwencji często prowadzą do zaburzeń strukturalnych, takich jak np. dyskopatia.

Termoplastyczne wkładki ortopedyczne ICB MEDICAL to efekt połączenia wiedzy naukowej i wieloletniej praktyki lekarzy ortopedów,podiatrów podologów i fizjoterapeutów. Podstawą wyjątkowej skuteczności wkładek ortopedycznych ICB jest opatentowany system  DUAL DENSITY TECHNOLOGY (Technologia Podwójnej Gęstości). Ta wyjątkowa technologia, oprócz uznanych na świecie właściwości terapeutycznych i

  • Kontakt

    Strzyżów     790 60 80 80

    Niebylec     787 64 60 35

     

    kontakt@gabinetsanare.pl

  • Kontakt z nami