Terapia  wykorzystująca szereg sposobów diagnozowania i leczenia tkanek miękkich zawartych w różnych metodach starając się połączyć wiele aspektów terapeutycznych rzadko traktujących problem dysfunkcji tkanek miękkich całościowo. Diagnozowanie zaburzeń w obrębie więzadeł, ścięgien, powięzi oraz mięśni oparte jest w przeważającej części na badaniu funkcjonalnym ze szczególnym podkreśleniem dysbalansu mięśniowego. Leczenie nauczane w szkoleniu oparte jest na następujących metodach: Techniki Energizacji Mięśni (poizometryczna relaksacja, hamowanie zwrotne, izolityczny skurcz ekscentryczny i inne), Mięśniowo-powięziowe Rozluźnianie, Technika Aktywnego Rozluźniania, Trening Głębokiej Stabilizacji, Terapia Punktów Spustowych (kompresja ischemiczna, Pozycyjne Rozluźnianie i inne). Istotnym elementem terapii jest autoterapia dla pacjentów jako nieodzowny element sukcesu terapeutycznego.

  • Kontakt

    Strzyżów     790 60 80 80

    Niebylec     787 64 60 35

     

    kontakt@gabinetsanare.pl

  • Kontakt z nami