Kolejna metoda fizjoterapeutyczna na „pokładzie” naszego gabinetu.

Kolejne szkolenie i kolejna metoda fizjoterapeutyczna „wchodzi” na „pokład” naszego gabinetu. Tym razem Mariusz uczestniczył w 10-cio dniowym szkoleniu dotyczącym koncepcji PNF ( Proprioceptive Neuromuscular Facilitation ).

Koncepcja PNF jest przykładem neurofizjologicznego kompleksowego systemu oddziaływania terapeutycznego opartego na najnowszych osiągnięciach nauk medycznych, którego istotę zawarto w nazwie: proprioceptywne (dotyczące receptorów ciała) nerwowo-mięśniowe torowanie (ułatwianie, facilitowanie) ruchu.

Od teraz jeszcze skuteczniej będziemy pomagać pacjentom neurologicznym i ortopedycznym w naszym gabinecie.

Więcej szczegółów dotyczących metody dostępnych tutaj Proprioceptive Neuromuscular Facilitation (PNF)

Leave a reply