Usługa „Newsletter” umożliwia wszystkim zainteresowanym osobom automatyczne otrzymywanie informacji, związanych z działalnością bieżącą i rodzajami zabiegów oferowanych przez Gabinet Rehabilitacyjny „Sanare”.

  1. Korzystanie z usługi „Newsletter” jest dobrowolne i bezterminowe.

  2. W celu świadczenia usługi „Newsletter” administrator pozyskuje od osób zainteresowanych nazwy adresów poczty elektronicznej.

  3. Zarejestrowana osoba w każdej chwili ma możliwość dokonania zmiany, bądź usunięcia swoich danych wprowadzonych w procesie rejestracji.

  4. Informacje dotyczące sposobu rejestracji, modyfikacji i usunięcia danych dostępne są po kliknięciu na linki:

Administratorem danych jest Gabinet Rehabilitacyjny „Sanare” s.c. Daniel Matłosz, Tomasz Góra, Mariusz Ziobro ul. Polna 1; 38-100 Strzyżów

Dane osobowe (tj. adresy e-mail) zbierane są przez administratora wyłącznie
w celu ich przetwarzania dla realizacji usługi „Newsletter”. Dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.
Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jej danych oraz możliwość ich poprawiania. Dane są podawane przez osoby, których dotyczą, dobrowolnie, niemniej bez ich podania nie jest możliwa realizacja usługi „Newsletter”.